Modernizácia výťahov do 9 staníc – Muškátová 40, Bratislava

realizované v r. 2004