Bezpečnosť vášho výťahu by mala tiež byť v bezpečí

Veľa vlastníkov bytov a užívateľov výťahov ani len netuší, v čom sa vozí, ako na tom výťah v ich panelovom dome je a či náhodou už nie je po životnosti. Vystavujete sa obrovskému riziku! Zodpovednosť má totižto prevádzkovateľ výťahu a to je vlastník.

Výťahy v panelových domoch s prevádzkou viac než 30 rokov sú doslova jazdiacim rizikom, sú po životnosti výrobcu ale jeho modernizácia či výmena stále v nedohľadne. Veď pokiaľ chodí a nič sa nestane, nikto nie je zodpovedný….. upozornenia správcu sa míňajú účinkom.. Pôvodné výťahy vo väčšine panelových domov zo 70.rokov, nespĺňajú bezpečnostné štandardy v zmysle terajších predpisov a noriem a poznaní v oblasti bezpečnosti výťahov.
Bezpečnostné riziká definuje EN STN 81-80 a odporúča ich odstránenie podľa ich závažnosti na bezpečnosť.

Najväčšie riziká starých výťahov

  • chýbajúce kabínové dvere výťahu – mnohé úrazy vznikajú hlavne u detí, ktoré používajú výťah bez dozoru rodičov, alebo pri nedôslednom ustrážení dieťaťa v kabíne výťahu aby sa nedostalo do dráhy steny šachty a kabíny akoukoľvek časťou tela, taktiež prevoz bicyklov a iných vecí ktoré sa môžu zachytiť do jazdnej dráhy výťahu nakoľko tam nie je bezpečnostná ochrana dverí
  • nevhodné obmedzovače rýchlosti – sú len jednosmerné
  • chýbajúce obojsmerné zachytávače – sú len jednosmerné
  • nevyhovujúce nárazníky
  • dverné uzávierky
  • chýbajúca obojsmerná komunikácia uviaznutého človeka so servisom
  • kontrola zaťaženia kabíny
  • revízna jazda

Máte u vás v dome zabezpečovaný kvalitný servis výťahu, bola urobená zodpovedná bezpečnostná prehliadka? Prečo výsledkom nie je potom skorá modernizácia výťahu alebo jeho výmena? Jedného dňa môže naozaj prísť k nešťastiu – ohrozeniu života vás alebo vašich blízkych a kto bude zodpovedný? Prevádzkovateľ výťahu – vlastník, ktorý nechtiac zanedbal servisnú prehliadku a odporúčané nápravy servisnou spoločnosťou výťahu.

Chcete vedieť v čom sa vozíte? Kontaktujte nás.

 

Loading

Viete kto je zodpovedný za bezpečnosť výťahu vo vašom dome?

Ďakujeme za Váš hlas
Už ste hlasovali v tomto hlasovaní!
Vyberte možnosť