Certifikát MOROS-U

Sme hrdými majiteľmi nového certifikátu, snažíme sa skvalitňovať naše služby pre vás v duchu bezpečnosti.

Naša spoločnosť VAKO SERVIS s.r.o. sa aktívne podieľala na vývoji a certifikácii tohto systému.

Certifikovaný komplexný systém prostriedkov proti neúmyselnému pohybu výťahov pri otvorených kabínových a šachtových dverách certifikovaný podľa EN 81-20.,81-50

MODI – UCM

typ. MOROS- U

MODI-UCM systém pre trakčné výťahy do nosnosti 5400 kg.   Komunikujúci so všetkými typmi rozvádzačov.

Plne splňujúci požiadavky EN 81-20;81-50

 

Pre viac informácii kontaktujte 0911 627 007  ladislav.varga@vakoservis.sk

VAKO SERVIS s.r.o., Námestie Hraničiarov 31, 851 04 Bratislava, www.vakoservis.sk
IČO: 35 858 788, DIČ: SK2021732196