Entries by vako.vytahy

Certifikát MOROS-U

Sme hrdými majiteľmi nového certifikátu, snažíme sa skvalitňovať naše služby pre vás v duchu bezpečnosti. Naša spoločnosť VAKO SERVIS s.r.o. sa aktívne podieľala na vývoji a certifikácii tohto systému. Certifikovaný komplexný systém prostriedkov proti neúmyselnému pohybu výťahov pri otvorených kabínových a šachtových dverách certifikovaný podľa EN 81-20.,81-50 MODI – UCM typ. MOROS- U MODI-UCM systém […]