Nepodceňujte bezpečnostnú prehliadku výťahu.

V rámci poskytovania komplexných služieb pre výťahy ponúkame našim zákazníkom aj bezpečnostné prehliadky výťahov.  Na takúto prehliadku sa môžete objednať aj cez náš kontaktný formulár alebo telefonicky,  pokiaľ vám túto služby neposkytol váš prevádzkovateľ výťahu.

POSÚDIME VÁŠ STAV VÝŤAHU A NAVRHNEME POTREBNÉ SERVISNÉ SLUŽBY – POROVNAJTE si nás!

Prečo to robíme? Lebo na vašej bezpečnosti nám naozaj záleží. Málokto vie, v čom sa naozaj vozí. A bezpečnosť výťahov je podceňovaná.

Ako dlho prehliadka trvá a čo k tomu potrebujeme?  Prehliadka výťahu trvá zhruba  2 hodiny, okrem prístupu do výťahu potrebujeme aj prístup do vašej strojovne. Bezpečnostná prehliadka musí byť uskutočnená za osobnej účasti zástupcu vlastníkov bytov.

Čo bude výstupom z bezpečnostnej prehliadky? Po prehliadke obdržíte do 24 hodín písomnú správu s posúdením stavu výťahu a návrh potrebných servisných opráv. Servisné opravy vieme po dohode zabezpečiť. Stačí, aby si nás váš zástupca vlastníkov objednal na tieto práce.

Výťah je dopravný prostriedok a patrí do skupiny vyhradených technických zariadení a preto sa na ne vzťahujú zvýšené požiadavky na bezpečnosť prepravovaných osôb.

Príklad výňatku z písomnej správy po bezpečnostnej prehliadke výťahu v objekte Holíčska 46, Bratislava-Petržalka.

  • výťah v obytnom dome je v prevádzke 32 rokov, čo znamená – po životnosti, ktorú stanovil pôvodný výrobca výťahov
  • pôvodný výťah nespĺňa bezpečnostné štandardy, v zmysle terajších predpisov a noriem a poznaní v oblasti bezpečnosti výťahov.
  • pôvodný výťah postavený pred rokom 1990 má mnohé bezpečnostné riziká, ktoré definuje EN STN 81-80 a doporučuje ich odstránenie podľa ich závažnosti na bezpečnosť

Zoznam najväčších rizík

  • chýbajúce kabínové dvere výťahu – treba eliminovať mnohé úrazy hlavne detí, ktoré používajú výťah bez dozoru rodičov alebo pri nedôslednom ustrážení dieťaťa v kabíne výťahu aby sa nedostalo do dráhy steny šachty a kabíny akoukoľvek časťou tela
  • nevhodné obmedzovače rýchlosti – sú len jednosmerné
  • chýbajúce obojsmerné zachytávače – sú len jednosmerné
  • nevyhovujúce nárazníky
  • dverné uzávierky
  • chýbajúca obojsmerná komunikácia uviaznutého človeka so servisom
  • kontrola zaťaženia kabíny

V mnohých prípadoch je to aj podcenenie možných rizík aj samotnými vlastníkmi. Stretávame sa často krát s názorom, že však tie výťahy fungujú a načo je treba s nimi niečo robiť…. pokiaľ jazdia. V obytných domoch sa investuje do zateplení, rôznych výmen ale na výťahy sa akosi zabúda. Pokiaľ sa nestane nehoda, majiteľom alebo prevádzkovateľom nehrozí žiadny postih.

Naše doporučenie je, zaujímajte sa kedy bola vykonaná posledná bezpečnostná prehliadka a či boli odstránené zistené závady.

Pokiaľ chcete vedieť odpoveď v akom stave je váš výťah – kontaktujte nás ihneď. Sme tu pre Vás.

 

Loading

Odporučíte vášmu správcovi využiť našu AKCIU a prepošlete mu túto ponuku?

Ďakujeme za Váš hlas
Už ste hlasovali v tomto hlasovaní!
Vyberte možnosť